Skræddersyet Trivselskursus

Tænk hvis alle vågnede hver morgen og tænkte: ”Yes – endnu en fantastisk dag til mig”. Sådan er det desværre ikke.

Den Nationale Sundhedsprofil 2017, der er den seneste undersøgelse af 180.000 danskeres trivsel, viser at danskernes sundhed og trivsel er blevet dårligere. Det betyder, at samfundet har enorme omkostninger i form af sygedage, hospitalsindlæggelser og tidlig pension. For virksomhederne betyder det mangel på arbejdskraft og problemer med at vækste.

Mange virksomheder uddanner deres medarbejdere efter Lean principperne for at ”skabe mere værdi med færre ressourcer”, og der er beviseligt gode resultater med dette arbejde. Tænk hvis det samme kunne siges om de menneskelige ressourcer: ”Vi skaber mere værdi med højere trivsel”.

En meget stor del af danskernes sundhedsmæssige udfordringer kan der heldigvis gøres noget ved. Lad os forklare os med en lille metafor: ”Alle ildebrænde kan slukkes med en kop vand, bare man kommer tidligt nok”. Selv om det måske lyder banalt, så er der noget om snakken. Uanset om der er medarbejdere der mistrives, så kan en deltagelse på vores Trivselskursus ændre på statistikken og lære deltagerne at slukke ilden, inden den breder sig.

Trivsel24|7 har udviklet en model, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders psyke, fysik, relationer og livsbetingelser. Vi er ikke alle sammen ens, og kan ikke kommes ned i den samme pølseform. For at skabe trivsel må der tages hensyn til de forskelligheder, det enkelte menneske rummer mentalt, fysisk, relationelt og samfundsmæssigt, samt individuelle oplevelser, handlinger, intentioner, værdier, håb & ønsker. Samtidig må der tages hensyn til hvilket plan, det enkelte menneske befinder sig på inden for de enkelte områder. Modellen kalder vi TrivselsElevatoren fordi målet er at udvikle den enkelte til at løfte sig op på et højere trivselsniveau, uanset udgangspunktet.

TrivselsElevator
Afspil video

Få skræddersyet jeres eget unikke TrivselsKursus

Lige som vi har fokus på den enkelte medarbejders behov, så er det lige så vigtigt, at vi samtidig har fokus på jeres organisations behov. Vi tilbyder derfor et helt uforpligtende møde, hvor vi sammen kan afdække jeres virksomheds behov og sammensætte et unikt kursusforløb, der løfter medarbejdernes trivsel og dermed skaber mere værdi for alle. Egentlig vil vi meget gerne komme på besøg minimum to gange. Første gang har vi en masse behovsafdækkende spørgsmål, og anden gang præsenterer vi jeres helt unikke Trivselskursus med indhold, praktiske detaljer og økonomi.

vi glæder os til at møde jer

Kontakt os

Vi står altid til rådighed med flere informationer om Trivsel24|7, og hvordan du får højere trivsel i din organisation.

Vi kan tilbyde følgende