Trivsel24|7

Trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for at drive en sund virksomhed, og alle statistikker peger desværre på et stadig stigende antal sygemeldinger på grund af mistrivsel.

Sygemeldinger koster virksomhederne og samfundet mange ressourcer og penge. Selvfølgelig kan arbejdsgiverne forvente, at den enkelte medarbejder gør en egen indsats for at skabe trivsel. Det kan f.eks. være i privatlivet, hvor en sund livsstil er befordrende for et godt helbred og dermed større trivsel og livskvalitet. Motion og sund kost burde være en helt normal islæt i et menneskes hverdag, men sådan er det desværre ikke altid. Iflg. en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut fra 2016 er antallet af idrætsudøvere faldende, og kun i gruppen over 70 år, er der en stigende tendens. Antallet af overvægtige udgør i alt 51 % af den danske befolkning, og antallet af svært overvægtige danskere er steget fra 5,5 % i 1987 til 16,8 % i 2017. Denne tendens er stigende iflg. tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Antallet af overvægtige udgør i alt 51 % af den danske befolkning

Antallet af svært overvægtige danskere er steget fra 5,5 % i 1987 til 16,8 % i 2017.

35,6 % af danskerne har én eller flere langvarige sygdomme eller helbredsproblemer

Andelen af svært stressramte i perioden 2010 – 2017 er steget med 4,7 % og udgør nu 29,0 % blandt kvinder og 21,0 % blandt mænd.

Antallet af indløste recepter på antidepressiv medicin var i flg. tal fra Sundhedsdata Styrelsen i 2016 på 414.521, og der har været et faldende tendens siden 2010. Ifølge professor i psykiatri Poul Videbech skyldes faldet ikke, at de lægelige kriterier for at udlevere antidepressiva har ændret sig – han mener, at den negative debat om blandt andet lykkepillers virkning og bivirkninger får folk til at sige nej tak til at komme i behandling. Det efterlader potentielt et stort antal mennesker med ubehandlede depressioner.

2 ud af 3 voksne danskere over 16 år har én eller flere kroniske sygdomme eller helbredsproblemer og mere end fire ud af ti (41,8 %) af den voksne befolkning har været meget generet af smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage.

Andelen af svært stressramte er i perioden 2010 - 2017 steget med 4,7

Andelen af svært stressramte udgør 29,0 % blandt kvinder

Andelen af svært stressramte udgør 21,0 % blandt mænd

Ovenstående tal taler for sig selv, og den afsmittende virkning i de danske virksomheder er til at føle på. Hvis vi sidestiller medarbejderne med virksomhedens produktionsudstyr, så ville de fleste ansvarlige virksomhedsejere klage til leverandøren af udstyret. Det overholder ganske enkelt ikke kvalitetskravene og specifikationerne. Men hvad er kvalitetskravene til en medarbejder, og hvordan er specifikationerne? En medarbejder der trives 24|7 påvirker positivt sine kollegers arbejdsdag og der opstår synergieffekter langt ud over virksomhedens grænser. For de fleste virksomheder vil en investering i medarbejdernes trivsel blive tilbagebetalt meget hurtigt, så hvorfor vente?

Trivsel24|7 tilbyder skræddersyede Trivselskurser til organisationer, hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov. Vi har også åbne Trivselskurser og Livsstilskurser som du finder under Kurser & Uddannelser.
Vores populære uddannelse til TrivselsMaster™ er for alle typer medarbejdere uanset og de har ledelsesansvar eller ej. Med en TrivselsMaster™ i organisationen, er der altid hurtig hjælp at hente for kolleger, der har brug for sparring til deres personlige dagligdags udfordringer.

MinTrivsel24|7 er et fællesskab af klinikker, der tilbyder psykoterapeutisk hjælp til jeres medarbejdere. Alle TrivselsTerapeuter i MinTrivsel24|7 er certificerede psykoterapeuter MPF eller Cand. Psych. og kan træde til med kort varsel.

Vi kan tilbyde følgende

Vil du vide mere?

Kontakt os

Vi står altid til rådighed med flere informationer om Trivsel24|7 og, hvordan du får højere trivsel i din organisation.