At arbejde med kvadranten i praksis

Kvadranten er en kraftfuld model, der anviser fire generelle tilgange til et menneskes liv.

Der anvendes to akser:

  • På den horinsontale akse er det individuelle eller det kollektive.
  • På den vertikale akse er det indvendige subjektive og det udvendige objektive.

Samspillet mellem de to akser åbner for tilgang til fire forskellige personlighedstyper, der selvfølgelig er stereotype og teoretiske:

  • Øverste Venstre (ØV): Subjektivt og individuelt individ. Denne person er meget i sine tanker og følelser og har ofte et stort behov for anerkendelse for sine kognitive kompetencer. Arbejder gerne for sig selv med opgaverne.
  • Øverste Højre (ØH): Objektivt og individuelt individ. Denne person er meget fysisk aktiv, går meget op i sin krop og har et stort behov for anerkendelse for sine fysiske præstationer.
  • Nederste Venstre (NV): Subjektivt og socialt individ. Denne person er god til at samarbejde i en mindre gruppe, og har et stort behov for gruppens anerkendelse. Er ofte den, der melder sig frivilligt til festudvalg og andre sociale arrangementer.
  • Nederste Højre (NH): Objektivt og kontrolleret individ. Denne person arbejder helst med systemer og er meget struktureret. Har ofte et stort behov for faste rammer, regler og instruktioner.

Et eksempel på kvadranterne i praksis i forbindelse med stress:

“Helbred handler kun om fitness og kost – så længe jeg lever efter dette, skal jeg nok klare den”. – Øverste Højre.

“Nej. Det du skal gøre er at komme af med de usunde følelser og udtrykke dine behov – tænk og meditér dig sund”. – Øverste Venstre.

“Faktisk er det eneste du har brug for, at melde dig ind i en terapigruppe, hvor du kan dele alle dine problemer og følelser, så klarer du den”. – Nederste Venstre.

“Den rigtige måde at få et godt helbred er at melde dig ind i Sygeforsikringen Danmark, så du kan få dækket dine udgifter – det vil få dig på sporet”. – Nederste Højre.

Hvert af ovenstående perspektiver har noget at bidrage med, når det gælder om at vedligeholde vores helbred, men ingen af dem vil holde os sunde eller gøre os sunde. Det er fordi, at hver af dem kun lægger vægt på én af kvadranterne, og ikke ser på helheden.

Et eksempel mere:

Virksomheden investerer i fitnessudstyr og stiller det til rådighed for sine medarbejdere, og der serveres sund kost i kantinen (ØH), men hvis medarbejderen har stress og forhøjet blodtryk, ender det måske med en hospitalsindlæggelse. Her skal samfundet sørge for et godt udstyret hospital med læger og behandlingsmuligheder (NH), men hvis vi som samfund ikke tror på værdien i, at alle skal have samme hurtíge behandling (NV), så vil medarbejderens sygemelding trække ud og påvirke ham mentalt (ØV), så han måske aldrig vender tilbage til jobbet. Og sådan bevæger vi os alle rundt i kvadranterne 24/7. Derfor skal et sundheds- og trivselsprogram også tage fat i alle fire kvadranters udfordringer for den enkelte medarbejder, og det er præcis hvad vi tilbyder hos Trivsel24syv.

Du er meget velkommen til at kontakte Peter Sivebæk på 22 23 99 00 for et uforpligtende møde om trivslen i din virksomhed. Du kan også anvende kontaktformularen.