Trivsel24syv

Stress er blevet en folkesygdom, der skal tages alvorligt – uanset om årsagen er begrundet med mistrivsel på jobbet, private problemer, eller en kombination af begge.

370.000 danske lønmodtagere har stress. Det viser beregninger foretaget på baggrund af en undersøgelse offentliggjort i juni 2018 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og tal fra Danmarks Statistik. 67,2 procent angivet jobbet som hovedårsagen til, hvorfor de er stressede.

Ifølge Danmarks Statistik er der i 2018 2,7 millioner lønmodtagere i Danmark. Det betyder, at andelen på 14,55 pct. stressede udgør omkring 370.000. Hertil skal ligges de lønmodtagere, der føler sig stressede en gang imellem, og som måske er med i statistikken næste gang.

Det er muligt at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen, og det er også muligt at skabe bedre trivsel i privatlivet. Mange arbejdsgivere har måske kun fokus på medarbejderen i relation til arbejdet, og ikke fokus på medarbejderens trivsel i privatlivet.

Det er måske begrundet i, at virksomheden ikke vil blande sig i medarbejderens privatliv. Det er muligt, at medarbejderen øger stressfaktorerne pga. problemer i privatlivet, og det påvirker ofte motivationen og indsatsen på jobbet. 

Derfor har Trivsel24syv udviklet et banebrydende trivsels- og sundhedsprogram. Programmet tager udgangspunkt i en holistisk tankegang, hvor alle aspekter i et medarbejderens liv tages med i betragtning, når der arbejdes med trivsel og sundhed.

Resultatet bliver, at der opstår en synergi mellem arbejde og fritid, der i den sidste ende skaber en medarbejder, der trives, opnår bedre resultater og skaber nye synergier i virksomheden.

Medarbejderudvikling der kan aflæses på bundlinjen.

Læs mere om hvordan vi arbejder med trivsel24syv og den integrale model her…

Har du fået lyst til at høre mere om trivsel24syv og hvordan vi kan hjælpe dig til en større trivsel i din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Peter Sivebæk på 22 23 99 00, eller du kan blot bruge kontaktformularen.