Den integrale model

Integral betyder "inklusiv" og er en særlig form for integrativ og holistisk retning, som kombinerer en mere traditionel videnskabelig baseret psykologi og psykoterapi med meditation og en større transpersonel eller spirituel forståelse af terapi og udvikling.

 

Der er 5 overordnede aspekter i den integrale model, sådan som den amerikanske psykolog, filosof og integrale pioner Ken Wilber definerer integral psykologi.

1. Dimensioner og perspektiver
Hvis vi ser vores liv som en helhed, vil vi bemærke, at der er nogle genkendelige dimensioner af tilværelsen, som vi hele tiden balancerer imellem uden nødvendigvis at være bevidste om det.

Der er eksempelvis et “Jeg”, et “Vi”, et “Den” og et “Dem” i ethvert menneskes liv som vist i figuren til højre. Figuren kaldes for “Kvadranten”, og er et gennemgående tema i de forskellige integrale uddannelser, som Trivsel24syv udbyder.

2. Udviklingsområder

Vi udvikler os alle gennem livet på en række forskellige områder. Vi kan eksempelvis udvikle os mentalt, følelsesmæssigt, motorisk, moralsk, spirituelt osv. Men de færreste af os er lige udviklede på alle områder. Det behøver vi heller ikke at være, men et lavt udviklingsniveau på nogle områder og et højt på andre, kan i visse tilfælde give store problemer både for os selv og for vores omgivelser. F.eks. har kombinationen af et højt udviklet mental kapacitet og lav moral bidraget til negative statistikker for kriminalitet og skabt mange katastrofer for menneskeheden gennem tiden.

Integral udvikling er inklusiv og satser på, at vi vokser på så mange områder som muligt for at give os en oplevelse af helhed, balance og integritet i såvel livets indre som det ydre sociale dimension.

3. Udviklingsstadier

Både psykologisk og sprirituel udvikling foregår i genkendelige stadier og niveauer. I Vesten har utallige udviklingspsykologer beskrevet menneskets udvikling fra tidlig barndom til voksenlivet fra forskellige vinkler, mens man i østens spirituelle traditioner har beskrevet trinene i en spirituel udviklingsproces med stor præcision. Blandt de vestlige udviklingsmodeller findes blandt andet Abraham Maslows behovspyramide og Ken Wilbers 9 stadier i selvets udvikling.

Integral psykologi forsøger at hjælpe os med at gennemgå en sund udvikling, hvor vi trin for trin transcenderer, dvs. bryder identifikationen med vores aktuelle udviklingsniveau indenfor et givet udviklingsområde og efterfølgende rummer og integrerer det fra et nyt og højere niveau.

4. Tilstande

Vi kender alle til forskellige bevidsthedstilstande fra vores daglige liv. I løbet af et døgn bevæger vi os eksempelvis gennem tilstande af vågenhed, drøm, og drømmeløs søvn. Og de fleste af os når at opleve et stort antal skiftende stemninger, følelser og andre sindstilstande i løbet af en dag. Nogle tilstande er behagelige og afstedkommer positive handlinger, mens andre er mere negative og får os til at reagere uhensigtsmæssigt eller decideret destruktivt. Problemet er ikke de skiftende sindstilstande i sig selv men snarere vores tilbøjelighed til at blive indetificerede med dem. I stedet for f.eks. at rumme vores følelser og dermed være i stand til at forholde os konstruktivt til dem, bliver vi så identificerede med diverse følelsestilstande, at vi så at sige bliver taget af dem og kørt rundt i manegen af vores egne reaktioner.

Integral psykologi og psykoterapi forsøger at hjælpe os med at bryde identifikationen med vores emotionelle tilstande, så vi kan blive større en følelserne og “have” følelser i stedet for at “være” dem. Det betyder et mere afbalanceret liv og større trivsel og livskvalitet.

5. Typer

Utallige typologier som MBTI, enneagrammet, DiSC m.fl. har gennem tiden sat ord på vores forskellighed som mennesker og forsøgt at give os redskaber til bedre at forstå og acceptere både os selv og hinanden. Mon ikke de fleste af os har lagt mærke til, hvor forskelligt vi kan opleve os selv og livet, afhængigt af, hvilke personlighedstyper vi er. Ja bare det at vi er hhv. mænd og kvinder kan medføre store variationer i vores adfærd og til tider resultere i endog meget forskellige måder at opfatte de selvsamme situationer på.

Integral psykologi og psykoterapi tager forskellige personlighedstyper med i betragtning for dels at forstå menneskers forskelligartede terapi- og udviklingsforløb, og dels for at skabe mere rummelighed, integration og helhed for det enkelte menneske.

Hvis du vil vide mere

Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne
»Når den nye hjerne aktiveres, opleves det som at vågne op. På samme måde, som vi i dag vågner op fra søvn. Vi vil opleve et bevidsthedsniveau, der er langt mere vågent end det nuværende,« siger Erik Hoffmann.

Klik her for at læse artiklen

Se video med Ole Vadum Dahl fra ID Academy som fortæller om de forskellige lag i vores bevidsthedsudvikling.

Inspirerende foredrag af professor ved psykologisk institut på Aarhus Universitet Jan Tønnesvang.