Trivsel på arbejdspladsen

Vi tilbyder individuelt tilpassede forløb med fokus på jeres behov.

Trivsel privat

Måske den bedste investering du kan gøre i dig selv.

Kurser og individuelle forløb til at opnå bedre trivsel

Vi fortæller ikke, hvad vi kan, men spørger: Hvad har du brug for?
Få skræddersyet jeres eget kursusforløb og få optimalt udbytte.

Til private tilbyder vi åbne kurser i hele landet.

Vores logo er tegnet af Mathilde på 7 år. Hun tegner som de fleste 7 årige, og fortsætter hun, kan hun sikkert blive rigtig dygtig. Imidlertid stopper de fleste mennesker deres udvikling af tegnefærdigheder i de første skoleår, og derfor kunne tegningen sagtens være tegnet af en voksen. Måske har du også områder, hvor din udvikling er gået i stå? Vi har valgt Mathildes tegning af Kvadranten, da den er en metafor på “YOU – all inclusive”, der er vores måde at anskue dig og dit liv på. – alt inklusiv. Du kan altid udvikle dig inden for alle felterne i kvadranten, og det kan du hele livet.
Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Mennesker der trives skaber værdi

Trivsel24Syv er en virksomhed skabt af mennesker, der er eksperter i at få andre til at trives.
Vores mission er at skabe trivsel for alle mennesker på jobbet og i privatlivet.

Vi udvikler, udbyder og afvikler unikke sundheds- og trivselsprogrammer, der skaber bedre trivsel blandt medarbejderne, og smitter af på bundlinjen.

Til private har vi vores populære livsstilskurser og trivselskurser, der afholdes over hele landet, og kan ses i vores kursuskalender.

Vi er inspireret af den moderne bevidsthedsforskning og udvikler mennesker ved hjælp af en let forståelig kommunikation. Sagt med andre ord: Vi gør det teoretiske praktisk brugbart.

Vores forløb har det hele menneske i fokus inklusiv alle de berøringsflader den enkelte har med sit sind, krop, relationer og samfund.

Deltagerne bliver aktiveret i form af forskellige opgaver, hvor de lærer nye sider om dem selv, får værktøjer til at skabe forandringer og rumme de mange udfordringer livet bringer. Der er tale om en helt ny måde at arbejde med sindet og kroppen, som nemt kan relateres til jobbet og privatlivet.

Vi sætter jeres behov i centrum, og kommer derfor ikke med en færdig pakkeløsning til dig og din virksomhed. Vi lytter, reflekterer og vender tilbage med et unikt trivselsforløb, der udvikler din organisation med respekt for individet og virksomhedens værdier.

Du er meget velkommen til at kontakte Peter Sivebæk på 22 23 99 00 for en aftale om et uforpligtende møde hos dig, eller du kan bruge kontaktformularen.

Vision

At gøre os alle til glade, sunde og hele mennesker, der lever med respekt for hinandens liv, samfundsskabte ressourcer og naturen omkring os.

Mission

At skabe vækst i virksomheder og institutioner og samtidig have det enkelte menneskes trivsel og sundhed i fokus, så der er en bæredygtig balance mellem det materialistiske og det menneskelige.